Ogłoszenia XXXIII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne XXXIII Niedziela zwykła 13 XI 2022 Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów Święta Niepodległości. W ubiegłym tygodniu zakupiliśmy 1254 l. oleju opałowego do ogrzewania kościoła za kwotę 8780 zł. Od jutra p. Organista będzie roznosił opłatek: Poniedziałek od godz. 13.30 Masiak, Zalesie, Kłódki, Kawieczyno, Bystre Wtorek …

Ogłoszenia Uroczystość poświęcenia świątyni

Ogłoszenia parafialne Uroczystość poświęcenia świątyni 30 X 2022   Jutro o godz. 11.00 Biskup Szymon Stułkowski obejmie rządy w diecezji płockiej. Natomiast uroczysty ingres odbędzie się 26 listopada o godz. 11.00 w katedrze płockiej. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1750 zł. i została przekazana na misje. Wszystkich Świętych: Msza św. …

Ogłoszenia parafialne XXX Niedziela zwykła 23 X 2022

Ogłoszenia parafialne XXX Niedziela zwykła 23 X 2022   Słowo Ks. Biskupa Wiesława Śmigla, administratora apostolskiego diecezji płockiej Nasze modlitwy zostały wysłuchane i papież Franciszek mianował biskupem płockim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za tę decyzję i nowego pasterza! Cieszymy się, że nominacja ma …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure