Kancelaria

Czynna:

– w dni powszednie przed i po Mszach Świętych ( z wyjątkiem wtorku i czwartku)
– w innych godzinach można umówić się przez telefon 29 751 27 15

Posługi duszpasterskie w parafii:

Chrzest

Udzielany jest w naszej parafii:
– w niedziele podczas Mszy św. o godz. 11.30;
– w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Mszy św. o godz. 11.30;

Wcześniej należy zgłosić zamiar chrztu św. w kancelarii parafialnej, przedstawiając skrócony akt urodzenia dziecka, podać dane rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania ) oraz przedstawić zaświadczenie, że rodzice chrzestni są wierzący i praktykujący oraz, że mogą być dopuszczeni do tej godności (chrzestni z poza naszej parafii). Przed chrztem rodzice i chrzestni podpisują akt chrztu i oddają kartki od sakramentu pokuty.

Bierzmowanie

Udzielany jest młodzieży szkół średnich, po odpowiednim przygotowaniu:
Na przygotowanie to składa się:
– systematyczne uczestniczenie w katechizacji;
– gorliwe uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św.;
– dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego;
– spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca;
– uczestniczenie w spotkaniach katechezy przyparafialnej;
– wykazaniem się odpowiednim poziomem wiedzy religijnej;
– uczestnictwo w przygotowaniu bezpośrednim (próby);
Świadkami bierzmowania winni być rodzice chrzestni, w razie przeszkody rodzice kandydata.
On sam winien obrać sobie chrześcijańskiego patrona.

Najświętszy Sakrament

Uroczystości I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. w naszej parafii odbywają się w maju i czerwcu, po odpowiednim przygotowaniu dzieci.
Na przygotowanie to składa się:
– systematyczna, całoroczna katechizacja;
– uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.;
– uczestnictwo dzieci i rodziców w katechezie przyparafialnej;
– odpowiedni poziom wiedzy religijnej;

Sakrament chorych

Udzielany jest:
– W nagłych wypadkach, gdy chory przebywa w domu odwiedziny chorego w czasie ustalonym z duszpasterzami;
– W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych odwiedziny chorych w domach w czasie ujętym w planie rekolekcji.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa – udzielany jest zwykle w sobotnie popołudnia.
Narzeczeni powinni zwracać się w tej sprawie do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, przedstawiając następujące dokumenty:
– metrykę chrztu (nie starszą niż 6 m-cy) i bierzmowania;
– dowód osobisty;
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód (ślub konkordatowy);
Kandydatów obowiązuje również uczestniczenie w trzech spotkaniach na temat etyki małżeńskiej w Poradni Rodzinnej.

W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu. Zobowiązani są wtedy:
– podać dane świadków ślubu (imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania);
– złożyć podpisy;
– przedstawić dokumenty o odbyciu spowiedzi przedślubnej;
– przedstawić zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w Poradni Rodzinnej;
– przedstawić zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (jeżeli któryś z narzeczonych jest z poza naszej parafii);

Sakrament pokuty

Spowiedź św. odbywa się:
– w czasie nabożeństw w niedzielę i w dni powszednie;
– w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych zgodne z planem rekolekcji;

Pogrzeb katolicki

Przed pogrzebem należy sporządzić akt zgonu w księdze zmarłych na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza ? jest ona jednocześnie pozwoleniem na pochowanie zwłok zmarłego, oraz akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
Po pogrzebie odprawiane są Msze św. w intencji zmarłego, wypraszając mu duchową pomoc w drodze do życia wiecznego.

Back to Top