Rada Parafialna

Kan. 536

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Kan. 537

W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532.

[Kodeks Prawa Kanonicznego]

 

Skład Rady Parafialnej (2017-2021)

Benedykt Bobiński,
Jagienka Cesarek,
Andrzej Czaplicki,
Jarosław Czarzasty,
Sławomir Dęby,
Bogdan Janowski,
Marta Kaczyńska,
Iwona Kimona,
Janusz Łojewski,
Stanisław Łojewski,
Zofia Markowska,
Hanna Miecznikowska,
Józef Nidzgorski,
Witold Pszczółkowski,
Anna Roman,
Wanda Rudzińska,
Iwona Sędrowska,
Czesław Smoliński,
Grzegorz Taubert,
Grażyna Żmijewska,
Zbigniew Żmijewski

Back to Top