Ogłoszenia Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa)

Ogłoszenia parafialne Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) 2 IV 2023 r.   W ubiegłym tygodniu odbył sie pogrzeb + Tadeusza Smolińskiego. Zostanie odprawionych 20 Mszy św. pogrzebowych. Dziękuje strażakom za zabezpieczenie piątkowej Drogi Krzyżowej. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, gdy rozegrały się najświętsze tajemnice naszej wiary. Przeżyjmy dobrze ten czas. Zachowajmy zasady bezpieczeństwa …

Ogłoszenia V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023 r.   Otrzymaliśmy dotację na konserwację chrzcielnicy. Powiat Przasnyski przyznał 38 000 zł. Nasz wkład wyniesie 12 000 zł. Chrzcielnica została zabrana do konserwacjidoTorunia, Dziękuję p. Pawłowi Mostowemu za zaangażowanie w pozyskanie dotacji, Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa: Ulatowscy …

Ogłoszenia Parafialne IV Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia Parafialne IV Niedziela Wielkiego Postu 19 III 2023 Z racji przypadającej dziś IV Niedzieli Wielkiego Postu przypadająca dziś Uroczystość św. Józefa została przeniesiona na jutro. Misje Święte Po sumie poświęcenie krzyży domowych, Każdy z nas otrzyma pamiątkowy obrazek, Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu Misji Św. Pielgrzymka …

Ogłoszenia IV Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne IV Niedziela zwykła 29 I 2023 r.   Tydzień temu na wymianę nagrobka + ks. Władysława Kamińskiego zebraliśmy 4059 zł. Jeśli ktoś ma czytelne zdjęcie ks. Kamińskiego – proszę o wypożyczenie. Dziękuję p. Grzegorzowi Taubertowi za naprawę instalacji elektrycznej na plebanii. W czwartek Uroczystość Ofiarowania Pańskiego czyli Matki …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure