Ogłoszenia XIII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne XIII Niedziela zwykła 26 VI 2022 Dziś w naszej parafii wypada Dzień Eucharystyczny. Czas poświęcony na adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja między mszami, Po sumie adoracja Kół Różańcowych, Każdy z nas jest zaproszony w dowolnym czasie. Zakończenie o 21 błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Jutro o 11.00 w katedrze płockiej …

Ogłoszenia XII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne XII Niedziela zwykła 19 VI 2022   Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie procesji Bożego Ciała: Księżom, Wykonawcom ołtarzy, Asyście, Strażakom, Orkiestrze, Ministrantom, Dziękuję za kwiaty do kościoła z ołtarzy. W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb + Andrzeja Rapackiego. Zostaną odprawione 34 Msze św. pogrzebowe. W czwartek oktawa Bożego …

Ogłoszenia Niedziela Trójcy Świętej

Ogłoszenia parafialne Niedziela Trójcy Świętej 12 VI 2022 r.  Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie! W dniu 4 czerwca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. W związku z tym powierzył mi funkcję administratora apostolskiego Diecezji Płockiej sede …

Ogłoszenia Zesłanie Ducha Świętego

Ogłoszenia parafialne Zesłanie Ducha Świętego 5 VI 2022 r.   Ojciec Święty Franciszek przyjął, złożoną z racji zdrowotnych, rezygnację bp. Piotra Libery z posługi biskupa płockiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji płockiej został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się okres wielkanocny, od jutra rozpoczynamy …

Ogłoszenia VI Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne VI Niedziela Wielkanocna 22 V 2022 r.   W tym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Jacka Piotrowskiego. Zostaną odprawione 4 Msze Św. pogrzebowe. Dziś uroczystości komunijne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować dzieci do tego ważnego wydarzenia. Seniorowi, rodzicom, katechetce, organiście, kościelnemu, Marcie Kacprzak, Będziemy przeżywali Biały Tydzień …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure