Intencje 1-7 III 2021 r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
w tygodniu 1-7 III 2021 r.

Poniedziałek
godz. 8.00 + Stanisław Zarzycki – pogrz.
godz. 15.30 O zdrowie i Boże błog. dla Glorii w 9 r. ur.
godz. 16.00 + Eugeniusz Morawski – greg.

Wtorek
godz. 8.00 + Anna i Stanisław Kruszewscy – pogrz.
godz. 15.30 + Jan Bober – r. śm.
godz. 16.00 + Eugeniusz Morawski – greg.

Środa
godz. 8.00 + Zygmunt Lorenc
godz. 15.30 + Marianna Łączyńska – pogrz.
godz. 16.00 + Dz-wie Tadeusz i Filomena Łączyńscy, Lucjan Chmieliński

Czwartek
godz. 8.00 + Halina i Konstanty Sawiccy
godz. 15.30 + Lucjan Chmieliński – pogrz.
godz. 16.00 O błog. Boże dla Maćka w 5r. ur.

Piątek
godz. 8.00 + Józef Zwierzchowski – pogrz.
godz. 15.00 O zdrowie i Boże blog. dla Grzegorza w 40 r. ur.
godz. 15.30 + Tadeusz Gacioch – pogrz.
godz. 16.00 DROGA KRZYŻOWA

Sobota
godz. 8.00 + Krystyna i Stefan Cesarek, s. Leonia Łaguna
godz. 15.00 + Edmund, Helena i Franciszek Bobińscy
godz. 16.00 + Mieczysław Adamiak (18 r. śm.), Kazimiera Adamiak, r-na Adamiak i Chmielińskich

Niedziela
godz. 8.30 + Dariusz Jędrzejczyk
godz. 11.30 W intencji Ojca Św., Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji Trwam, Koła Przyjaciół Radia Maryja i Podwórkowych Kółek Różańcowych
godz. 11.30 O zdrowie i Boże błog. dla Jana Jaworskiego w 90 r. ur.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure