INTENCJE w tygodniu 23 – 29 V 2022 r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH                                                     

w tygodniu 23 – 29 V 2022 r.

 

          Poniedziałek                                         

godz. 15.00   Poświęcenie pól – Kawieczyno, Bystre, Cepki, Kłódki, Zalesie,  Masiak
godz. 17.30 + Remigiusz Michalski – 16 r. śm.
godz. 18.00 + Iwona Jankowska – imieninowa
godz. 18.00 + Marcela Łojewska – pogrz.

Wtorek
godz. 8.00   + Krystyna Radomska – pogrz.                                                                
godz. 17.30 + Barbara Tomaszewska
godz. 18.00 + Walery Adamiak

Środa
godz. 8.00   + Edward Bukowski – pogrz.
godz. 15.00  Poświęcenie pól – Borowe
godz. 17.30 + Janina Chmielewska
godz. 18.00 + Teresa i Jerzy Burakiewicz

       Czwartek
godz. 8.00   +  Janina Chmielińska, Marianna Chmielińska
godz. 17.30 + Janina Szczepkowska, Danuta Długokęcka, cr. Długokęckich i Szczepkowskich
godz. 18.00  + Barbara Kucharczyk

Piątek                                                
godz. 8.00   + Anna Kimona – pogrz.               
godz. 17.30 + Halina Żmijewska – z okazji Dnia Matki
godz. 18.00 + Bożena Dęba – z okazji Dnia Matki
godz. 18.00 + Michał Bruździak – pogrz.

      Sobota
godz. 8.00   + Stanisław Szymański
godz. 17.30 + Jadwiga, Eugeniusz i Zdzisław Czapliccy
godz. 18.00 + Czesława i Zdzisław Dąbrowscy

        Niedziela
godz. 8.30   + Henryka i Stanisław Szczepkowscy
godz. 11.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure