INTENCJE w tygodniu 06 – 12 VI 2022 r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH                                                     

                                                          w tygodniu 06 – 12 VI 2022 r.

 

          Poniedziałek                                                                                   

godz. 8.00   + Jadwiga Kuczborska – pogrz.

godz. 15.00  Poświęcenie pól- Chmielonek

godz. 17.30 + Edmund w 5 r. śm., Marianna, Seweryn, Henryk Borkowscy

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski- greg.

Wtorek                                                                                                                                                                     

godz. 8.00   + Marcela Łojewska– pogrz.                                                                

godz. 17.30 + C. R. Dąbrowskich

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski- greg.

Środa                                                                                                          

godz. 8.00   + Krystyna Radomska– pogrz.

godz. 17.30 + Anna, Maria, Władysław i Walentyna Jaworscy

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski- greg.

godz. 18.00 + Michał Bruździak- pogrz.

            Czwartek                                                                                                          

godz. 8.00    O zdrowie Boże błog. dla Kacpra w 18 r. urodzin

godz. 17.30 + Anna Kimona- pogrz.

godz. 18.00  + Janusz Rutkowski- greg.

Piątek                                                                                                                                                                          

godz. 8.00   + Eufemia, Adolf, Jan, Stanisław w r. śm. Adolfa                                                                                     

godz. 17.30 + Bogumił Tomaszewski- imieninowa

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski- greg.

godz. 18.00 + Jerzy Żebrowski– pogrz.

          Sobota                                                                    

godz. 8.00   + Barbara i Ildefons Krajewscy CR. Grędzińskich

godz. 16.00 O Boże błog. dla Magdaleny i Macieja w 17 r. ślubu

godz. 17.00  Ślub

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski- greg.

         Niedziela                                                                                                                         

godz. 8.30   + Wanda i Eugeniusz Miecznikowscy – r. śm.

godz. 11.30 + Janusz Rutkowski- greg.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure