Ogłoszenia parafialne XXIII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne
XXIII Niedziela zwykła

4 IX 2022

 

 1. W tym tygodniu odbyły się pogrzeby
  1. + Elżbiety Jelińskiej,
  2. + Tomasz Wójcickiego. Zostanie odprawionych 27 Mszy św. pogrzebowych.
 2. Dziś I niedziela miesiąca:
  1. Po sumie adoracja i procesja eucharystyczna,
  2. na sumie poświęcenie przyborów szkolnych dzieciom z klasy I.
 3. Przeżywamy kolejny Tydzień Wychowania. Pomyślmy o naszej odpowiedzialności za wychowanie religijne dzieci.
 4. Wróciły z konserwacji ostatnie 2 rzeźby. Konserwacja została w całości sfinansowana przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.
 5. Także została odebrana część ołtarza bocznego. W tym przypadku za dokończenie konserwacji będziemy musieli zapłacić z własnych środków ok. 115 tys. zł.
 6. Są planowane profilaktyczne badania wzroku:
  1. W świetlicy OSP w Łaniętach 19 września od 10.00 do 12.00,
  2. W szkole w Rudnie Jeziorowym 23 września od 8.0 do 10.00.
 7. Gość Niedzielny
  1. Z okazji zbliżającej się beatyfikacji przypomnienie sylwetki Jana Pawła I,
  2. Ciekawa rozmowa z abpem Adrianem Galbasem na temat konieczności budowania relacji w Kościele,
  3. O wytwarzaniu fałszywych zarzutów przeciwko Kościołowi przez niektóre media.
 8. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure