Ogłoszenia Uroczystość poświęcenia świątyni

Ogłoszenia parafialne
Uroczystość poświęcenia świątyni

30 X 2022

 

 1. Jutro o godz. 11.00 Biskup Szymon Stułkowski obejmie rządy w diecezji płockiej. Natomiast uroczysty ingres odbędzie się 26 listopada o godz. 11.00 w katedrze płockiej.
 2. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1750 zł. i została przekazana na misje.
 3. Wszystkich Świętych:
  1. Msza św. – 8:30,
   11:00 – procesja cmentarz,
   11:30 – Msza św. na cmentarzu. Jest to święto nakazane.
  2. Ofiary będą przeznaczone na wywóz śmieci z cmentarza,
  3. Różaniec za zmarłych codziennie do 8 XI o godz. 15.00. Można ofiarować odpust zupełny za kogoś ze swoich zmarłych.
  4. Bardzo proszę Panów strażaków o zapewnienie o porządku przy cmentarzu.
 4. Dzień Zaduszny – Msze Św. o 8.30, 11.30 i 16.00.
 5. Od Wszystkich Świętych będę przyjmował na wypominki roczne. Nowe wypominki tak jak zawsze będą czytane od grudnia.
 6. Pierwszy piątek m-ca. Msze Św. 7.30, 15.30 i 16.00.
 7. Gość Niedzielny
  1. Kim są nasi ulubieni święci i jaką rolę pełnią w naszym życiu?
  2. Czy niebo jest jakimś konkretnym miejscem czy tylko stanem duchowym?
  3. Dlaczego nie należy bać się śmierci?
 8. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure