Intencje Mszy Świętych 03 – 09 I 2022

Intencje Mszy Świętych
w tygodniu 03 – 09 I 2022

 

            Poniedziałek
godz.8.00    + Leszek Obidziński – pogrz.
godz. 14.00 Msza Św. kolędowa w int. mieszkańców Rudna Jeziorowego (Rudno)
godz. 15.30 + Anna Kimona – od KŻR Łanięta
godz. 16.00 + Henryk Zaborowski – greg.

            Wtorek
godz.. 8.00  + Stanisław Kupniewski
godz. 15.30 + Krystyna Michalska (1 r. śm.) Ryszard Michalski
godz. 16.00 + Henryk Zaborowski – greg.

            Środa

godz. 8.00   + Bogdan Sękowski – pogrz.
godz. 14.00 Msza Św. kolędowa w int. mieszkańców Rudna Kmiecego, Rudna Kosiły (Rudno)
godz. 15.30 + Maria Bugaj – pogrz.
godz. 16.00 + Henryk Zaborowski – greg.

            Czwartek Objawienie Pańskie – Trzech Króli
godz.. 8.30  + Alfred Chmieliński, c.r. Chmielińskich
godz. 11.30 O zdrowie i Boże błog. dla Macieja w 10 r. ur.
godz. 16.00 + Henryk Zaborowski – greg.

            Piątek
godz. 8.00   + Danuta Wójcicka – pogrz.
godz. 14.00 Msza Św. kolędowa w int. mieszkańców Kawieczyna, Bystrych, Cepek, Kłódek, Zalesia i Masiaka
godz. 15.30 + Marcela Łojewska – pogrz.
godz. 16.00 + Henryk Zaborowski – greg.

            Sobota
godz.. 8.00  + Grzegorz Bruździak 4 r. śm.
godz. 15.30 + Bogumił Tomaszewski 8 r. śm.
godz. 16.00 + Henryk Zaborowski – greg.

            Niedziela
godz. 8.30   + Alina Chojnowska w r. śm.
godz. 8.30   + Józefa Żmijewska w 6 r. śm.
godz. 11.30 +  Henryk Zaborowski – greg.

 

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure