Intencje w tygodniu 03-09 X 2022 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 03-09 X 2022 r.

 

Poniedziałek

godz. 8.00   + Michał Bruździak – pogrz.

godz. 15.30 + Antoni Lech Rapacki – greg.

godz. 16.00  Różaniec

godz. 16.30  O Boże błog. dla Mirosławy i Mirosława Chmielińskichw 35 r. ślubu

 

Wtorek

godz. 8.00  + Anna Kimona – pogrz.

godz. 15.30 + Antoni Lech Rapacki – greg.

godz. 16.00  Różaniec

godz. 16.30  + Halina  Roman od KRŻ Morawy

 

Środa

godz. 8.00  + Stanisław Kawiecki –pogrz.

godz. 15.30 + Antoni Lech Rapacki – greg.

godz. 16.00  Różaniec

godz. 16.30 + Jadwiga  Roman – pogrz.

 

Czwartek

godz. 8.00  +  Małgorzata Walecka Ślepuszewska– pogrz.

godz. 15.30 + Jadwiga Wiśniewska int. od rodzeństwa

godz. 16.00  Różaniec

godz. 16.30 + Antoni Lech Rapacki – greg.

 

Piątek

godz. 7.30  + ks. Józef Szczeciński – pogrz.

godz. 15.30 + Antoni Lech Rapacki – greg.

godz. 16.00  Różaniec

godz. 16.30  + Marek Szczepkowski – pogrz.

 

Sobota

godz. 8.00  + Antoni Lech Rapacki – greg.

godz. 16.00  Różaniec

godz. 15.30 + Stanisław, Aniela i Leszek Majewscy

godz. 16.30  O błog. Boże dla Katarzyny i Huberta i ich dzieci w 20 rocznicę ślubu Karoliny i Krzysztofa w 15 rocznicę ślubu i ich dzieci oraz Damiana i Elizy i  ich dzieci w 5 rocznicę ślubu

 

Niedziela

godz. 8.30  + Marianna Łączyńska 2 rocz. śmierci

godz. 8.30  + Antoni Lech Rapacki – greg.

godz. 11.30 + Aniela i Józef Miecznikowscy w r. śm i Marianna i Leonard Czarzaści

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure