Intencje w tygodniu 13-19 III 2023

Intencje Mszy Świętych

 w tygodniu 13-19 III 2023

 

                        Poniedziałek
godz. 9.00   + Krystyna i Stefan Cesarek ,Marta i Andrzej Zembrzuscy

godz. 9.00   + Stanisław Kacprzak –  pogrz.

godz. 17.00 + Krystyna i Ryszard Michalscy, Ewa Borowska

godz. 17.00 + Marek Szczepkowski- pogrz.

godz. 17.00 + Tomasz Wójcicki – greg.
                        Wtorek
godz. 9.00   + Elżbieta Zakrzewska – pogrz.

godz. 9.00   + Jadwiga (r. śm.) i Krzysztof Smolińscy , cr.  Smolińskich

godz. 17.00 + Alojzy Moraski – pogrz.

godz. 17.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 17.00  +Teresa Sztraube – r. śm.

                        Środa
godz. 9.00   + Jadwiga i Mieczysław Chmielewscy

godz. 9.00   + Ryszard Bączek – pogrz.

godz. 11.00 + Marianna i Franciszek Winnicy

godz. 17.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 17.00 +Andrzej Rapacki – pogrz.

                        Czwartek
godz. 9.00   + Stefan Wacikowski – pogrz.

godz. 9.00   + Zofia Kobylińska – r. śm.

godz. 11.00 + Ryszard Bączek – pogrz.

godz. 17.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 17.00  + Halina Roman – pogrz.

                        Piątek
godz. 9.00   +  Krystyna Jastrzębowska – od Koła Kombatantów z Rzęgnowa

godz. 9.00   + Katarzyna Sadowska – Krupa – pogrz.

godz. 17.00 + Anna i Stanisław Borowi, cr. Borowych

godz. 17.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 17.00 + Jadwiga Węglicka – pogrz.

                        Sobota
godz. 9.00   +  Helena Sałkowska – 1 r. śm.

godz. 9.00   O Boże błog. dla Laury w 1 r. ur.

godz. 17.00 + Wanda, Kazimierz, Zdzisław Chodacz (r. śm Wandy)

godz. 17.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 17.00   + Marek Szczepkowski – pogrz.
                        Niedziela
godz. 8.30   + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 8.30   + Stanisław Kacprzak – pogrz.

godz. 11.30 + Weronika Roman (3 r. śm.), Zygmunt Roman cr. Romanów i Leśnikowskich

godz. 11.30 + Elżbieta Zakrzewska – pogrz.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure