Intencje w tygodniu 14-20 VI 2021 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 14-20 VI 2021 r.

               Poniedziałek

godz. 8.00   + Tomasz i Władysława Jeryng – pogrz.

godz. 14.00  Poświęcenie pól Chmieleń W.

godz. 17.30 + Helena i Antoni Obłuda – r.śm

godz. 18.00 + Marian Bobiński – greg.

 

Wtorek                  

godz. 8.00   + Marian Bobiński – greg.

godz. 15.30 Poświęcenie pól – Wiktorowo

godz. 17.30 + Marian i Józefa Żmijewscy – r. śm

godz. 18.00 + Marianna i Franciszek Winniccy

 

Środa

godz. 8.00   + Bronisław Wincenty i Witold Szymańscy

godz. 14.00 Poświęcenie pól Kawieczyno, Bystre, Kłódki, Zalesie,  Masiak

godz. 17.30 + Kazimierz i Teresa Czarzaści

godz. 18.00 + Marian Bobiński- greg.

 

Czwartek

godz. 8.00  + Joanna Maliszewska- pogrz.

godz. 15.00 Poświęcenie pól Marianowo

godz. 17.30 + Witold Cichowski

godz. 18.00 + Marian Bobiński – greg.

 

Piątek

godz. 8.00   + Ewa Zdziarska – pogrz.

godz. 17.30 + Janusz Rutkowski – pogrz.

godz. 18.00 + Marian Bobiński – greg.

 

Sobota

godz. 8.00 + Tadeusz Chmieliński

godz. 16.00  Ślub

godz. 17.00 O Boże Błog. dla Elżbiety i Zbigniewa w 25 r. ślubu

godz. 17.30 + Remigiusz i Tadeusz Rączkiewicz

godz. 18.00 + Marian Bobiński – greg.

 

         Niedziela

godz. 8.30 + Barbara i Jan Kawieccy, Cr. Kawieckich

godz. 8.30 + Marian Bobiński – greg.

godz.11.30 + Jan i Genowefa Marcinkowscy- r. śm

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure