Intencje w tygodniu 17-23 VI 2024 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 17-23 VI 2024 r.

Poniedziałek

godz. 8.00           + Krzysztof Chmielewski – pogrz.

godz. 17.30        + Małgorzata Walecka-Ślepuszewska, Jan i Antonina Suchodolscy

godz. 18.00        O zdrowie dla Anny

godz. 18.00         + Tadeusz Kucharczyk – greg.

 

Wtorek

godz. 8.00           + Irena Borkowska – pogrz.

godz. 14.30        O błog. Boże dla uczniów kl. VIII SP w Krzynowłodze Małej

godz. 17.30        + Tadeusz Kucharczyk – greg.

godz. 18.00         + Genowefa i Jan Marcinkowscy (r. śm.)

 

Środa

godz. 8.00           + Bolesława Morawska – pogrz.

godz. 17.30        + Henryk Niszczak (50 r. śm.), cr. Niszczaków

godz. 18.00         + Tadeusz Kucharczyk – greg.

godz. 18.00         + Halina Glinka – pogrz.

 

Czwartek

godz. 8.00          + Krystyna Sadowska – pogrz.

godz. 17.30        + Tadeusz Kucharczyk – greg.

godz. 18.00        + Bronisława i Walenty Rudzińscy

godz. 18.00        + Cr. Ładów, Pogodskich, Piotrowskich i Jankowskich

 

Piątek

godz. 8.00           + Tadeusz Kucharczyk – greg.

godz. 9.00           Zakończenie roku szkolnego

godz. 17.30         + Ewa, Janina i Jan Zdziarscy

godz. 18.00        + Lucjan Chmieliński i jego r-ce – z okazji Dnia Ojca

godz. 18.00        + Marianna i Witold (10 r. śm.) Tańscy, dz-wie Tańscy i Ejzak

 

Sobota

godz. 8.00           + Tadeusz Kucharczyk – greg.

godz. 16.00        O błog. Boże dla Zdzisławy i Andrzeja Roman w 45 r. ślubu

godz. 17.00        ślub

godz. 18.00        + Anna i Zygmunt Żmijewscy

 

Niedziela

godz. 8.30           + Barbara, Jan i cr. Kawieckich

godz. 8.30           + Tadeusz Kucharczyk – greg.

godz. 11.30         + Piotr Stanisław Litke

godz. 11.30        O błog. Boże dla Anny i Jerzego w 10 r ślubu

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure