Intencje w tygodniu 2-8 V 2022 r.

Intencje Mszy Świętych
w tygodniu 2-8 V 2022 r.

 

Poniedziałek
godz. 8.00          + Zdzisław Roman 21 r. śm.
godz. 17.30        + Marianna Zygmunt Borowy, Stanisław Borowy
godz. 18.00         + Jerzy Kulesza 2 r.śm.
godz. 18.00        + Maria Bugaj – pogrz.

         Wtorek Matki Bożej Królowej Polski
godz. 8.30          + Stanisława i Stanisław Dębińscy, Antonina i Henryk Smolińscy
godz. 11.30        +  Melania (11 r. śm.) i Mieczysław Chmielińscy

         Środa
godz. 8.00          + Danuta Wójcicka – pogrz.
godz. 17.30        + Tadeusz Strzelecki r. śm.
godz. 17.30         + Marcela Łojewska– pogrz.
godz. 18.00         + Rodziców Anastazję i Mieczysława Grędzińskich oraz braci  Andrzeja i Zbigniewa Grędzińskich

         Czwartek
godz. 8.00          + Stanisław Chmieliński, Irena, Feliksa, Eugeniusza Chmielińscy
godz. 17.30        + Irena, Zygmunt, Bogdan Gadomscy
godz. 18.00        O Boże błg. dla r-ny Kucharczyków

         Piątek
godz. 7.30           + Krystyna Radomska – pogrz.
godz. 17.30        + Barbara Tomaszewska – od rodziny Pszczółkowskich
godz. 18.00        + Józef Nadrowski
godz. 18.00        + Edward Bukowski – pogrz.

Sobota
godz. 8.00           + Zofia Morawska – pogrz.
godz. 14.00        chrzest: Zuzanna Żebrowska
godz. 15.00         W intencji OSP gminy Krzynowłoga Mała
godz. 17.30         + Jan i Marianna Łojewscy
godz. 18.00        + Edward Długokęcki, c. r. Długokęckich

         Niedziela
godz. 8.30         + Ewa Zdziarska w dniu bibliotekarza – od pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
godz. 11.30        W intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji  Trwam, Koła Przyjaciół  Radia Maryja oraz Podwórkowych Kółek Różańcowych

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure