Intencje w tygodniu 20 – 26 IX 2021 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 20 – 26 IX 2021 r.

 

Poniedziałek

godz. 8.00  +  Daniela r. śm i Józef  Roman

godz. 17.30 +  Teofil Olszewski Anna i Mirosław Olszewscy

godz. 18.00  + Marianna i Leon Chmielińscy, Edmund Chmieliński

Wtorek                   

godz. 8.00  +  Halina i Konstanty Sawiccy, Lucjan Chmieliński

godz. 17.30 +  Janusz Rutkowski – pogrz.

godz. 18.00 +  Krystyna Radomska – od KPRM

Środa

godz. 8.00  + Piotr Smoliński – pogrz.

godz. 17.30  + Tadeusz Pietrzak – pogrz.

godz. 18.00  + Henryka i Marceli Łojewscy

Czwartek

godz. 8.00  +  Leszek Obidziński –pogrz.

godz. 17.30 + Jadwiga i Edmund Dęby

godz. 18.00 +  Janina i Jan Zdziarscy oraz Ewa Zdziarska

Piątek

godz. 8.00   + Stanisław Chmieliński – pogrz.

godz. 17.30 + Maria Bugaj – pogrz.

godz. 18.00 + Irena Jastrzębowska – pogrz.

Sobota

godz. 8.00   + Zofia i Henryk Jaworscy, Tadeusz Czaplicki

godz. 17.30 + Rajmund Woźniak- pogrz.

godz. 18.00  + Mirosława Majewska – pogrz.

Niedziela

godz. 8.30  + Jan Płoski c.r. Płoskich

godz. 11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze               błogosławieństwo w r-nie Szemplińskich

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure