Intencje w tygodniu 20-26 V 2024 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 20-26 V 2024 r.

Poniedziałek

godz. 8.00           + Henryk Smoliński – pogrz.

godz. 17.30        + Zdzisław Winnicki – greg.

godz. 18.00        + Anna i Wincenty Michalscy, dz-wie Michalscy

godz. 18.00         + Stefan Matuszewski – pogrz.

 

Wtorek

godz. 8.00           + Krzysztof Chmielewski – pogrz.

godz. 17.30        + Ewa, Janina i Jan Zdziarscy

godz. 18.00         + Zdzisław Winnicki – greg.

godz. 18.00         + Longina Marianna Kieczmerska – pogrz.

 

Środa

godz. 8.00          + Krystyna Sadowska – pogrz.

godz. 14.00        Poświęcenie pól Rudno Jeziorowe

godz. 17.30        + Zdzisław Winnicki – greg.

godz. 18.00         + Bonifacy Roman, cr. Romanów

 

Czwartek

godz. 8.00          + Irena Borkowska – pogrz.

godz. 14.00        Poświęcenie pól Morawy

godz. 17.30        + Zdzisław Winnicki – greg.

godz. 18.00        + Iwona Jankowska – imieninowa

godz. 18.00        + Halina Glinka – pogrz.

 

Piątek

godz. 8.00           + Bolesława Morawska – pogrz.

godz. 17.30         + Zdzisław Winnicki – greg.

godz. 18.00        + Antoni Moszczyński – od r-ny Rykowskich

godz. 18.00        + Walery Adamiak – r. śm.

 

Sobota

godz. 8.00           + Zdzisław Winnicki – greg.

godz. 17.30        + Alina Obidzińska – z okazji Dnia Matki

godz. 18.00        + Halina Olszewska – od KPRM

godz. 18.00        + Halina Żmijewska – z okazji Dnia Matki

 

Niedziela

godz. 8.30           + Teresa Wata – z okazji Dnia Matki

godz. 8.30           + Zdzisław Winnicki – greg.

godz. 11.30         + Henryka i Stanisław Szczepkowscy

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure