Intencje w tygodniu 22-28 I 2024

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 22-28 I 2024

 

           Poniedziałek

godz. 8.00   + Henryk Smoliński – pogrz.

godz. 15.30 + Jan i Joanna Zdziarscy

godz. 16.00 + Remigiusz Chmielewski – greg.

           Wtorek

godz. 8.00   + Stanisław Bruździak – pogrz.

godz. 15.30 + Remigiusz Chmielewski – greg.

godz. 16.00 + Zdzisław Winnicki – urodzinowa

godz. 16.00 O Boże błog. dla Błażeja w 30 r. urodzin

          Środa

godz. 8.00   + Maria Purzycka – pogrz.

godz. 15.30 + Remigiusz Chmielewski – greg.

godz. 16.00 + Krystyna i Stefan Cesarek oraz za siostrę Leonię

            Czwartek

godz. 8.00   + Władysław Olzak – pogrz.

godz. 15.30 + Remigiusz Chmielewski – greg.

godz. 16.00 O Boże błog. dla Mirosława Chmielińskiego w 60 r ur. i za cr. Chmielińskich

           Piątek

godz. 8.00   O Boże błog. dla Marty i Krzysztofa w r. urodzin

godz. 15.30 + Remigiusz Chmielewski – greg.

godz. 16.00 + Halina Nawrocka

                Sobota

godz. 8.00   + Wiesław Krukowski – 1 r. śm., r-ce Marianna i Stanisław Krukowscy – int. od sióstr Haliny i Barbary

godz. 15.30 + Remigiusz Chmielewski – greg.

godz. 15.30 + Stanisław Borowy

godz. 16.00 O Boże błog. dla Piotra w rocz. urodzin

           Niedziela

godz. 8.30   + R-na Rapackich i Chrzanowskich

godz. 11.30 + Remigiusz Chmielewski – greg.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure