Intencje w tygodniu 26-25 IX – 1 X 2022 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 26-25 IX – 1 X 2022 r.

 

Poniedziałek

godz. 8.00      + Zenobia i Henryk Janowscy, Tadeusz Czaplicki

godz. 17.30   + Jerzy Żebrowski – greg.

godz. 18.00   + Władysława i Czesław Płócienniczak

Wtorek

godz. 8.00      + Stanisław Kawiecki – pogrz.

godz. 17.30   + Alina Jelińska – od Rady Pedag. i prac. Szkoły

godz. 18.00   + Małgorzata Walecka-Ślepuszewska – pogrz.

godz. 18.00   + Jerzy Żebrowski – greg.

Środa

godz. 8.00      + ks. Józef Szczeciński – pogrz.

godz. 17.30   + Kazimierz i Elżbieta Fronczek

godz. 18.00   + Jerzy Żebrowski – greg.

Czwartek

godz. 8.00      + Jadwiga Roman – pogrz.

godz. 17.30   + Alina Jelińska– od Róży różańcowej Rodziców za dzieci

godz. 18.00   + Zofia Kobylińska – pogrz.

godz. 18.00   + Jerzy Żebrowski – greg.

Piątek

godz. 8.00      + Teresa Zakępska – pogrz.

godz. 16.00   ślub

godz. 17.30   + Włodzimierz Kacprzak – pogrz.

godz. 18.00   + Jerzy Żebrowski – greg.

Sobota

godz. 8.00      + Antoni Lech Rapacki – greg. 1.

godz. 14.30   chrzest

godz. 15.00   + Marek Szczepkowski – greg.

godz. 16.00   + Różaniec

godz. 17.00   ślub

        Niedziela

godz. 8.30      + Czesław, Tadeusz, Sławomir, Andrzej, Marcela  Łojewscy

godz. 8.30      + Antoni Lech Rapacki – greg.

godz. 11.30   + Teresa i Tadeusz Pieńkosz – r. śm.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure