Intencje w tygodniu 27 II – 5 III 2023

Intencje Mszy Świętych

 w tygodniu 27 II – 5 III 2023

 

            Poniedziałek
godz. 8.00   + Stanisław Pszczółkowski – greg.

godz. 15.30 + Stanisław Chmieliński, Alicja i Antoni Chmielewscy

godz. 16.00 + Jadwiga Roman – 1 r. śm.

godz. 16.00 + Katarzyna Sadowska-Krupa – greg.

 

            Wtorek
godz. 8.00   + Stanisław Pszczółkowski – greg.

godz. 15.30 + Konstanty i Marianna Zalewscy

godz. 16.00 + Krzysztof Zuzelski

godz. 16.00 + Katarzyna Sadowska-Krupa – greg.

 

            Środa
godz. 8.00   + Cr.  Michalskich i Winnickich

godz. 15.30 + Stanisław Pszczółkowski – greg.

godz. 15.30 O błog. Boże dla Glorii w 11 r. urodzin

godz. 16.00 + Tomasz Wójcicki – greg. 1

godz. 16.00 + Katarzyna Sadowska-Krupa – greg.

 

            Czwartek
godz. 8.00   + Stanisław Pszczółkowski – greg.

godz. 15.30 + Katarzyna Sadowska-Krupa – greg.

godz. 16.00 + Jan Bober – r. śm.

godz. 16.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

 

            Piątek
godz. 7.40   + Zygmunt Lorenc – r. śm.

godz. 15.30 + Tomasz Gałęziewski – 6 r. śm.

godz. 16.00 Droga Krzyżowa

godz. 16.30 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 16.30 + Mirosław Jaroszewicz – od pracowników żwirowni Mech Bud

            Sobota
godz. 8.00   + Halina i Konstanty Sawiccy

godz. 15.30 O błog. Boże dla Adriana w 18 r. urodzin

godz. 16.00 O błog. Boże dla Grzegorza w r. urodzin

godz. 16.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

            Niedziela
godz. 8.30   + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 11.30 Msza Św. dziękczynna

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure