Intencje w tygodniu 27 III – 2 IV 2023

Intencje Mszy Świętych

 w tygodniu 27 III – 2 IV 2023

 

                        Poniedziałek

godz. 8.00   + Stanisław Kacprzak – pogrz.

godz. 15.30 + Włodzimierz Kacprzak (1 r. śm.), Jadwiga (2 r. śm.) i Wiesław (8 r. śm.) Kacprzak

godz. 16.00 + Marek Szczepkowski – 1 r. śm.

godz. 16.00  + Tomasz Wójcicki – greg.

                        Wtorek
godz. 8.00   + Alojzy Moraski – pogrz.

godz. 15.30 + Włodzimierz, Halina, Zygmunt, Aleksandra i Tomasz Janowscy

godz. 16.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 16.00  + Józef Roman

 

                        Środa
godz. 8.00   + Ryszard Bączek– pogrz.

godz. 15.30 + Kazimierz Winnicki (1 r. śm.), Teresa Winnicka

godz. 16.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 16.00  + Marek Szczepkowski – pogrz.

 

                        Czwartek

godz. 8.00   +  Regina i Ignacy Kołakowscy

godz. 15.30 + R-ce Chmielewscy, Janina Chmielewska

godz. 16.00 + Tomasz Wójcicki – greg.

godz. 16.00  + Ryszard Krystczak – r. śm.

 

                        Piątek
godz. 8.00   + Stefan  Wacikowski – pogrz.

godz. 15.30 + Paweł Gadomski – 14 r. śm.

godz. 16.00 + Tomasz Wójcicki – od r-ców i rodzeństwa

godz. 16.00 + Halina Roman – pogrz.

godz. 19.00 Droga Krzyżowa ulicami Krzynowłogi Małej

 

                        Sobota
godz. 8.00   +  Wiesław Krukowski – od kolegów z pracy

godz. 15.00 Chrzest

godz. 15.30 + Zygmunt i Czesława Matuszewscy, cr. Matuszewskich

godz. 16.00 + Leszek Obidziński – 2 r. śm.8

                        Niedziela
godz. 8.30   + Helena i Franciszek Niscy

godz. 11.30 W intencji Ojca Św., Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji Trwam, Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz Podwórkowych Kółek Różańcowych

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure