Intencje w tygodniu 28 XI – 4 XII 2022

Intencje Mszy Świętych
w tygodniu 28 XI – 4 XII 2022

 

            Poniedziałek
godz. 7.20   + ks. Józef Szczeciński – pogrz.

godz. 15.30 + Piotr Smoliński – greg.

godz. 16.00 + Melania i Gustaw Próchniccy

godz. 16.00 + Małgorzata Walecka – Ślepuszewska – pogrz.

            Wtorek
godz. 7.20   + Jadwiga Frąckiewicz

godz. 15.30 + Zofia Jaworska – 3 r. śm.

godz. 16.00 + Łucja i Alfred Chodkowscy, cr. Bielskich i cr. Chodkowskich

godz. 16.00 + Piotr Smoliński – greg.

            Środa
godz. 7.20   + Andrzej Rapacki (imieninowa), Jadwiga (r. śm.) i Józef Rapaccy

godz. 15.30 + Andrzej Kuskowski – imieninowa

godz. 16.00 + Piotr Smoliński – greg.

godz. 16.00 + Zofia Kobylińska – pogrz.

            Czwartek
godz. 7.20   + Teresa Zakępska –pogrz.

godz. 15.30 + Witold i Regina Jakubowscy, r-na Jakubowskich

godz. 16.00 + Jadwiga Morawska – greg. 1

godz. 16.00 + Włodzimierz Kacprzak – pogrz.

            Piątek
godz. 7.20   + Kazimierz Winnicki – pogrz.

godz. 15.30 + Marek Szczepkowski – pogrz.

godz. 16.00 + Jadwiga Morawska – greg.

godz. 16.00 + Józef Nadrowski – pogrz.

            Sobota
godz. 7.20   + Jadwiga Morawska – greg.

godz. 15.30 + Zdzisław Chodacz

godz. 16.00 + Stanisław Kacprzak – pogrz.

godz. 16.00 + Władysław Niszczak – r. śm.

            Niedziela
godz. 8.30   + Henryka i Franciszek Borowi

godz.. 8.30  Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla dzieci od Róży Różańcowej Rodziców
godz. 11.30 + Barbara Kucharczyk – imieninowa
godz. 11.30 + Jadwiga Morawska – greg.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure