Intencje w tygodniu 11-17 III 2024

Poniedziałek

godz. 8.00           + Zbigniew Niszczak – pogrz.

godz. 15.30        + Marianna, Leonard i ks. Marek Czarzaści

godz. 16.00         + Jadwiga Roman greg.

godz. 16.00        + Tomasz Gałęziewski

 

Wtorek

godz. 8.00           + Janina, Stanisław, Jerzy, Alfreda, Radosław i Paweł Maćkowscy

godz. 15.30        + Dz-wie Borowi i dz-wie Niszczak

godz. 16.00        + Henryk Smoliński – pogrz.

godz. 16.00        + Jadwiga Roman greg.

 

Środa

godz. 8.00          + Jan, Stanisława, Stanisław (r.śm.) Kemona

godz. 15.30        + Jan i Genowefa Nidzgorscy, c.r. Nidzgorskich

godz. 16.00        + Jadwiga Roman greg.

godz. 16.00         + Jadwiga Bugajska – pogrz.

 

Czwartek

godz. 8.00          + Stefan Matuszewski – pogrz.

godz. 15.30        + Julianna, Zygmunt i Stanisław Kawieccy

godz. 16.00        + Jadwiga Roman greg.

godz. 16.00        + Krzysztof Chmielewski – pogrz.

 

Piątek

godz. 8.00           + Jadwiga Roman greg.

godz. 15.30         + Marianna i Franciszek Winniccy

godz. 15.30        + Halina Olszewska – pogrz.

godz. 16.00        Droga Krzyżowa

godz. 16.30         O zdrowie i błog. Boże dla Jana w 1 r. ur.

 

Sobota

godz. 8.00          + Ludwik i Franciszka Jastrzębowscy

godz. 15.30        + Jadwiga (r. śm.) i Krzysztof Smolińscy, cr. Smolińskich

godz. 15.30        + Longina Marianna Kieczmerska – pogrz.

godz. 16.00        + Jadwiga Roman greg.

 

Niedziela

godz. 8.30           + Weronika I Zygmunt Roman, cr. Romanów i Leśnikowskich

godz. 11.30         + Jadwiga Roman greg.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure