Ogłoszenia III Niedziela Adwentu

Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Adwentu

12 XII 2021 r.

 

 1. W ubiegłą niedzielę na pomoc Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy 1335 zł. Bóg zapłać!
 2. Dziękuję za ofiarę anonimową na ogrzewanie kościoła – 100 zł.
 3. Są jeszcze świece Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”:
  1. małe po 6 zł.
  2. duże po 12 zł.
 4. Dziś są czytane nowe wypominki. Jeśli są jakieś błędy – proszę je zgłaszać.
 5. Gość Niedzielny:
  1. O fałszywych przepowiedniach końca świata.
  2. O chrześcijańskim miłosierdziu, które musi być połączone ze zdrowym rozsądkiem.
  3. Wspomnienie bohaterów naszej wolności w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
 6. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure