Ogłoszenia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

31 III 2024 r.

            ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO 2024

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Przeżywając z wiarą Święta Wielkanocne uczestniczymy w „eksplozji” życia. Jezus przechodzi przez mękę, przez śmierć i złożenie do grobu, by wreszcie doświadczyć wskrzeszenia z martwych. On zabity i pogrzebany żyje, zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Dla nas to szczególny czas, by dziękować Bogu za życie własne i życie innych ludzi.

Dnia 20 marca papież Franciszek powiedział do nas Polaków: Myśląc o waszej Ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem, pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych.

Życzę Wam i sobie, byśmy umieli być wdzięczni za dar życia! Niech zmartwychwstały Chrystus nas błogosławi i prowadzi do pełni życia!

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Cieszę się, że w styczniu zebraliśmy na tacę prawie 500 000 złotych na wsparcie budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Bardzo dziękuję Wam za te hojne ofiary.

Modlę się za Was i o modlitwę proszę!

 Szymon Stułkowski
 Biskup Płocki

 1. W Wielki Piątek przy adoracji krzyża zebraliśmy kwotę 1688 zł. którą przekazaliśmy na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.
 2. Podziękowania
 • Seniorowi za nabożeństwo Adoracji Krzyża i spowiedź w czasie Triduum, zwłaszcza w Wielką Sobotę
 • Kościelnemu i p. Katechetce
 • Osobom, które wykonały dekoracje Grobu Pańskiego
 • Ministrantom
 • Orkiestrze i p. Organiście
 • Osobom zaangażowanym w liturgię Wielkich Dni
 • Wszystkim adorującym Pana Jezusa, a w szczególności strażakom i młodzieży w Ciemnicy i Grobie
 1. Dziś jeszcze Msze św. o godz. 10.00 i 11.30. i Msza za Ojczyznę o 16.00.
 2. Jutro drugi dzień Świąt. Msze Święte jak w każdą niedziele, taca będzie przeznaczona na WSD w Płocku.
 3. Od wtorku porządek Mszy Św. letni – w dni powszednie Msze Św. wieczorne o 17.30 i 18.00.
 4. Dziękuję za ofiary na kwiaty:
  1. Bystre 100
  2. Marianowo 440
  3. Stanisław Miecznikowski Masiak 70
 5. Gość Niedzielny
  1. Co się stało z P. Jezusem po zmartwychwstaniu?
  2. Łatwiej nawracać zbirów – ciekawa rozmowa z kapelanem więzienia.
  3. O próbie zamachu na klauzulę sumienia.
 6. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure