Ogłoszenia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

4 IV 2021 r.

                ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

Umiłowani Diecezjanie!

Tegoroczne Święta Paschalne ponownie przeżywamy w trudnych okolicznościach doświadczenia pandemii i jej skutków. Niech jednak światło i moc Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam wszystkim nową nadzieję, pokrzepi serca i wzmocni siły! Niech zainspiruje nas również do konkretnych działań, będących znakiem nowej solidarności.

Powierzając się ufnie Zmartwychwstałemu Jezusowi, przekazuję Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Paschalnych!

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem – † Piotr Libera Biskup Płocki

 1. W Wielki Piątek przy adoracji krzyża zebraliśmy kwotę 697 zł. którą przekazaliśmy na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.
 2. Zbiórka na kwiaty do Grobu Pańskiego:
  1. Kłódki 130
  2. Chmielonek 460
  3. Borowe 300
  4. Zbrochy 170
  5. Mławska 120
   Razem z poprzednimi ofiarami dało to kwotę 7850 zł.
 3. Ofiara na kościół 100 zł.
 4. Podziękowania
 • Seniorowi za nabożeństwo Adoracji Krzyża i spowiedź w czasie Triduum, zwłaszcza w Wielką Sobotę
 • Osobom, które wykonały dekoracje Grobu Pańskiego
 • Ministrantom
 • Osobom zaangażowanym w liturgię Wielkich Dni
 • Wszystkim adorującym Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie
 1. Dziś jeszcze Msze św. o godz. 10.00 i 11.30.
 2. Jutro drugi dzień Świąt. Msze Święte jak w każdą niedziele, taca będzie przeznaczona na WSD w Płocku.
 3. Od wtorku porządek Mszy Św. letni – w dni powszednie Msze Św. wieczorne o 17.30 i 18.00.
 4. Gość Niedzielny
  1. Pusty grób Chrystusa znakiem naszej nadziei.
  2. Dlaczego wszyscy chrześcijanie nie świętują Wielkanocy w tym samym terminie?
  3. Świadectwa redaktorów „Gościa Niedzielnego” o ich formacji w Ruchu Światło-Życie.
 5. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure