Ogłoszenia parafialne XXX Niedziela zwykła 23 X 2022

Ogłoszenia parafialne
XXX Niedziela zwykła

23 X 2022

 

 1. Słowo Ks. Biskupa Wiesława Śmigla, administratora apostolskiego diecezji płockiej

Nasze modlitwy zostały wysłuchane i papież Franciszek mianował biskupem płockim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za tę decyzję i nowego pasterza! Cieszymy się, że nominacja ma miejsce w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II.

W dniu kanonicznego przejęcia diecezji przez biskupa Szymona wygasa misja administratora apostolskiego, którą spełniałem w duchu służby Kościołowi oraz w poczuciu szacunku dla diecezji płockiej. Wyrażam wdzięczność wszystkim duchownym, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w sprawy diecezji.

Bardzo proszę o serdeczne przyjęcie biskupa Szymona Stułkowskiego! Nowy biskup płocki to doświadczony duszpasterz, gorliwy biskup, specjalista z zakresu teologii pastoralnej i dobry człowiek. Przez wiele lat posługiwał w duszpasterstwie w Polsce i Austrii, pracował również na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz był rektorem Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Zapraszam do wspólnej modlitwy za nowego biskupa i diecezję. Biskupowi Szymonowi gratuluję i życzę błogosławieństwa Bożego w posłudze. Zapewniam o życzliwości oraz gotowości do współpracy!

We wspomnienie św. Jana Pawła II Z modlitwą i błogosławieństwem
                                                                                        † Wiesław Śmigiel

 1. W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb + Zygmunta Jana Zabielskiego. Będzie odprawionych 14 Mszy Św. pogrzebowych.
 2. Różaniec w październiku:
  1. 00 w dni powszednie,
  2. w niedziele po sumie.
 3. W ubiegłą niedzielę przezywaliśmy Dzień Papieski. Do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 1736,50 zł.
 4. Dziękuję za ofiary na olej opałowy do ogrzewania kościoła. Zebraliśmy 12875 zł. Podsumowanie na tablicy ogłoszeń i w internecie.
 5. Gość Niedzielny
  1. Rozmowa z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abpem Stanisławem Gądeckim o najważniejszych problemach i wyzwaniach dla Kościoła w Polsce,
  2. O posłudze penitencjarzy w Kościele,
  3. Jak specjaliści oceniają stan bezpieczeństwa Polski w kontekście trwającej wojny na Ukrainie?
 6. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure