Ogłoszenia XXVIII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne
XXVIII Niedziela zwykła

9 X 2022

 1. Dziękuję p. Marzenie Cichowskiej za kwiaty do kościoła.
 2. Różaniec w październiku:
  1. 00 w dni powszednie,
  2. w niedziele po sumie.
 3. Dziś w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych obecnych na Mszach Świętych oraz przystępujących do Komunii Św.
 4. Jak słyszeliśmy w liście za tydzień będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski. Będzie zbiórka do puszek na Fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 5. Dziękuję za ofiary na olej opałowy do ogrzewania kościoła.
  1. Kawieczyno 100
  2. Kościelna od p. Pszczółkowskich 400
  3. Kłódki 350
  4. Blok SKR 120
  5. Borowe 480
  6. Wiktorowo 480
  7. Chmieleń W. 770
  8. Łoje 450
  9. Kościelna od p. Humięckich 340
  10. Goski 230
  11. Bystre 100
  12. Chmielonek 1000
 6. Gość Niedzielny
  1. Komu przeszkadza religia w szkole,
  2. Czy jet potrzeby III Sobór Watykański?
  3. Jak będzie wyglądał świat po wojnie Rosji z Ukrainą?
 7. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure