Ogłoszenia XXVIII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne

XXVIII Niedziela zwykła

 10 X 2021

 

 1. Dziś Dzień Papieski. Możemy wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ofiarami do puszek.
 2. Kalendarze rolników po 28 zł. w zakrystii.
 3. Zostały umieszczone zakonserwowane rzeźby w prezbiterium.
  1. Są świadectwem wiary naszych przodków,
  2. Są zabytkiem kultury ludowej naszego regionu.
 4. Dziękuję p. Dariuszowi Urbańskiemu za naprawę startera do pieca.
 5. Podwyższono komin na kościele, aby wiatr nie wdmuchiwał spalin do kościoła.
 6. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła:
  1. Zbrochy 230
  2. Zalesie 120
  3. Ulatowscy, Kłódki 50
  4. Blok SKR 120
  5. Wiktorowo 360
  6. Krajewo Wielkie 340
  7. Nadrzeczna 280
  8. Kościelna 390
 7. Ofiara na kościół – Rumiński Władysław 200
 8. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Zachowajmy umiar i rozsądek w ozdabianiu grobów. Zadbajmy o groby opuszczone.
 9. Obraz błog. kard. Wyszyńskiego jest w oprawie. Prawdopodobnie za tydzień zostanie poświęcony.
 10. Gość Niedzielny.
  1. O Dniu Dziecka Utraconego, który wypada 15 X,
  2. O sprawie kard. Pella, który został fałszywie oskarżony i skazany. Napisał niezwykły dziennik podczas pobytu w więzieniu,
  3. O tym jak dobrze przeżyć spowiedź św.
 11. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure