OGŁOSZENIA XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia parafialne
XXXII Niedziela Zwykła
7 XI 2021 r.
 1. Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie kościoła:
  1. Malinowscy – R. Jeziorowe – 50 zł.
 2. W uroczystość Wszystkich Świętych na wywóz śmieci z cmentarza zebraliśmy 7001 zł. Bóg zapłać!
 3. Msze Św. listopadowe w tym tygodniu w poniedziałek o 16.00 i w piątek o 8.00.
 4. Do czwartku będzie mnie zastępował ks. Senior.
 5. W czwartek Narodowe Święto Niepodległości
  1. Msza Św. w intencji Ojczyzny o godz. 11.30,
  2. W czasie Mszy Św. montaż słowno muzyczny w wykonaniu wszystkich uczniów naszej szkoły,
  3. po Mszy Św. złożenie wieńców, zapalenie zniczy i hymn państwowy w Alei Chwały,
  4. również po Mszy Św. zbiórka dopuszek na leczenie 5 miesięcznego Antosia, który urodził się z wadą serca.
 6. Gość Niedzielny
  1. O konieczności promocji kultury narodowej.
  2. O zbliżającej się beatyfikacji ks. Jana Machy.
  3. Rozmowa z byłym ministrem rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim o wpływie Polskiego Ładu na rozwój obszarów wiejskich.
 7. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure