Ogłoszenia Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa)

Ogłoszenia parafialne Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) 24 III 2023 r.   Dziękuje strażakom za zabezpieczenie piątkowej Drogi Krzyżowej. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, gdy rozegrały się najświętsze tajemnice naszej wiary. Przeżyjmy dobrze ten czas. W poniedziałek będzie otwarty kościół – proszę o wyczyszczenie feretronów na procesję. W środę planujemy strojenie Ciemnicy i …

Intencje w tygodniu 18 – 24 III 2024

Intencje Mszy Świętych w tygodniu 18 – 24 III 2024 Poniedziałek godz. 8.00           + Zbigniew Niszczak – pogrz. godz. 15.30        + Jadwiga Nisio godz. 16.00         + Jadwiga Roman – greg. godz. 16.00        + Henryk Smoliński – pogrz.   Wtorek godz. 8.00           + Irena i Czesław Moszczyńscy, Izabela Budna godz. …

Intencje Mszy Świętych w tygodniu 11-17 III 2024

Intencje Mszy Świętych w tygodniu 11-17 III 2024 Poniedziałek godz. 8.00           + Zbigniew Niszczak – pogrz. godz. 15.30        + Marianna, Leonard i ks. Marek Czarzaści godz. 16.00         + Jadwiga Roman greg. godz. 16.00        + Tomasz Gałęziewski Wtorek godz. 8.00           + Janina, Stanisław, Jerzy, Alfreda, Radosław i Paweł         Maćkowscy godz. …

Intencje w tygodniu 11-17 III 2024

Poniedziałek godz. 8.00           + Zbigniew Niszczak – pogrz. godz. 15.30        + Marianna, Leonard i ks. Marek Czarzaści godz. 16.00         + Jadwiga Roman greg. godz. 16.00        + Tomasz Gałęziewski   Wtorek godz. 8.00           + Janina, Stanisław, Jerzy, Alfreda, Radosław i Paweł Maćkowscy godz. 15.30        + Dz-wie Borowi i dz-wie Niszczak …

Intencje w tygodniu 26 II – 03 III 2024

Intencje Mszy Świętych  w tygodniu 26 II – 03 III 2024             Poniedziałek godz.8.00    + Stanisław Bruzdziak-pogrz. godz. 15.30 + Katarzyna Stanisława Zembrzuska- greg. godz. 16.00 + Władysław Olzak –pogrz. godz. 16.00  + Stanisław Chmieliński, Alicja i Antoni Chmielewscy           Wtorek godz.8.00    + Kazimierz i Michał Bruździak- …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure