Ogłoszenia parafialne XVII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne XVII Niedziela zwykła 30 VII 2023  Dziękuję za ofiarę anonimową na kościół 200 zł. W tym tygodniu obchodziliśmy wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Po Mszach Św. poświęcenie pojazdów. Są już modlitewniki pielgrzyma duchowego w kancelarii i u p. Joanny Jaworskiej. Pomyślmy o udziale w pielgrzymce duchowej, a …

Intencje w tygodniu 24-30 VII 2023

Intencje Mszy Świętych
w tygodniu 24-30 VII 2023

           Poniedziałek

godz. 8.00    + Elżbieta Borowa – pogrz.

godz. 17.30  + Czesław i Krystyna Radomska

godz. 18.00  + Mirosław Umiński

godz. 18.00  + Katarzyna Sadowska – Krupa – pogrz.

 

            Wtorek

godz. 8.00   + Zygmunt Zabielski – pogrz.

godz. 17.30 + Bogdan Pszczółkowski – 16 r. śm.

godz. 18.00 + Henryk Zaborowski

godz. 18.00 + Damian Bugaj – pogrz.

 

             Środa

godz. 8.00   + Marianna Sękowska – pogrz.

godz. 17.30 + Witold Kacprzak – ogrz.

godz. 18.00 + Stanisław Bobiński

godz. 18.00  + Stanisław Bruździak – pogrz.

 

           Czwartek

godz. 8.00   + Leszek Kołakowski – pogrz.

godz. 17.30 + Wiesław Kacprzak – pogrz.

godz. 18.00 + Mirosław Jaroszewicz

godz. 18.00 + Bogdan Ostrowski, cała r-na Ostrowskich, Jan Wiesław i Dariusz Jaroszewscy

 

             Piątek

godz. 8.00   + Kazimierz Bruździak – pogrz.

godz. 17.30 + Tadeusz Smoliński – pogrz.

godz. 18.00  + Katarzyna Sadowska-Krupa – pogrz.

godz. 18.00  + Zygmunt Zabielski – pogrz.

           

           Sobota

godz. 8.00   + Damian Bugaj – pogrz.

godz. 17.30 + Anna i Stanisław Kruszewscy

godz. 17.30 + Marianna Sękowska – pogrz.

godz. 18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Magdaleny w 40 r. ur. oraz 15 r. slubu

 

            Niedziela

godz. 8.30   + Walentyna i Wacław Zalewscy, Elżbieta i Anastazy Ulatowscy

godz. 11.30  O zdrowie i Boże błog. dla dzieci i wnuków

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure