Intencje w tygodniu 18-24 IV 2022

Intencje Mszy Św.
w tygodniu 18-24 IV 2022

 

Poniedziałek
godz. 8.30  + Jan i Marianna Szemplińscy
godz. 11.30 + Maria Bugaj – pogrz.
godz. 11.30 + Franciszek i Helena Niscy – r. śm.

 

Wtorek
godz. 8.00  + Sławomir Borowy, C r. Borowych
godz. 17.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty
godz. 18.00 + C. r. Chmielińskich i Rudzińskich

 

Środa
godz. 8.00  +Danuta Wójcicka –pogrz.
godz. 17.30 + Barbara Tomaszewska – od r-ny Dawidczyków i Kucharczyków
godz. 18.00 + Krystyna i Remigiusz Gadomscy i ich rodzice

godz. 18.00 + Marcela Łojewska – pogrz.

 

Czwartek
godz. 8.00  + Ewa, Janina i Jan Zdziarscy
godz. 17.30 + Edward Bukowski – pogrz.
godz. 18.00 + Rajmund Woźniak – r. śm., Helena i Stanisław Woźniak

 

Piątek
godz. 8.00  + Tadeusz Chmieliński, r-ce Chmielińscy i Dąbrowscy
godz. 17.30 + Jerzy Żebrowski – pogrz.
godz. 18.00 + Jan Uliszewski

godz. 18.00 + Krystyna Radomska – pogrz.

 

Sobota
godz. 12.00 O błog. Boże dla Huberta i jego rodziców (chrzest)
godz. 17.00 O błog. Boże dla Mai w 18 r. urodzin
godz. 17.30 + Renata Nożyńska – 9 r. śm.
godz. 18.00 + Jerzy Łazicki

 

Niedziela

godz. 8.30  + Jerzy Kulesza – imieninowa
godz. 11.30          KŻR Krzynowłoga Mała

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure