Ogłoszenia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia parafialne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
17 IV 2022 r.

                ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Wiara nie uwalnia nas od udręk życia, ale pozwala nam przejść przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi…”

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022

Powoli wychodzimy z bolesnego doświadczenia pandemii, ale przeżywamy niestety tegoroczną Uroczystość Paschalną w cieniu okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą. Wszystkich nas bardzo niepokoi obecna sytuacja. Potrafiliśmy jednak mimo wszystko otworzyć nasze serca na pomoc duchową i materialną naszym siostrom i braciom z Ukrainy, za co serdecznie dziękuję!

Kochani moi, z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przekazać Wam wszystkim, najserdeczniejsze życzenia paschalne. Niech spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, będzie dla nas wszystkich umocnieniem wiary i mimo wszelkich trudności źródłem prawdziwej radości. Życzę także pokoju serca, niegasnącej nadziei i doświadczenia Bożej miłości w naszej niełatwej codzienności. Zapewniam Was wszystkich o mojej nieustannej modlitwie i przekazuję pasterskie błogosławieństwo.

Płock, Pascha A. D. 2022
Wasz Biskup Piotr

 1. W Wielki Piątek przy adoracji krzyża zebraliśmy kwotę 1152 zł. którą przekazaliśmy na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.
 2. Zbiórka na kwiaty do Grobu Pańskiego:
  1. Rudno Kmiece – 390
  2. Zbrochy – 210
 3. Podziękowania
 • Seniorowi za nabożeństwo Adoracji Krzyża i spowiedź w czasie Triduum, zwłaszcza w Wielką Sobotę
 • Osobom, które wykonały dekoracje Grobu Pańskiego
 • Ministrantom
 • Orkiestrze
 • Osobom zaangażowanym w liturgię Wielkich Dni
 • Wszystkim adorującym Pana Jezusa, a w szczególności strażakom i młodzieży w Ciemnicy i Grobie
 1. Dziś jeszcze Msze św. o godz. 10.00 i 11.30.
 2. Jutro drugi dzień Świąt. Msze Święte jak w każdą niedziele, taca będzie przeznaczona na WSD w Płocku.
 3. Od wtorku porządek Mszy Św. letni – w dni powszednie Msze Św. wieczorne o 17.30 i 18.00.
 4. Gość Niedzielny
  1. Zmartwychwstanie – uwierz a zobaczysz,
  2. Rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą,
  3. Czy kielich przechowywany w Walencji jest tym z Ostatniej Wieczerzy?
 5. Intencje

 

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure