Ogłoszenia Niedziela Trójcy Świętej

Ogłoszenia parafialne
Niedziela Trójcy Świętej
12 VI 2022 r.

 Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

W dniu 4 czerwca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. W związku z tym powierzył mi funkcję administratora apostolskiego Diecezji Płockiej sede vacante. Będę pełnił tę posługę do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego.

Bardzo dziękuję biskupowi Piotrowi Liberze za piętnaście lat jego ofiarnego pasterzowania w Diecezji. Chciałbym też wstępnie poinformować, że uroczyste podziękowanie zaplanowane zostało na 27 czerwca br. i będzie połączone z dniem patronalnym biskupa Piotra.

Jednocześnie proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. Kapłanów proszę, aby w najbliższym czasie, kiedy pozwolą na to przepisy liturgiczne, przynajmniej raz celebrowali Mszę Świętą według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa. Do modlitwy powszechnej można dołączyć wezwanie w tej intencji.

Zapewniam o życzliwości i serdecznej modlitwie za Diecezję Płocką za przyczyną św. Stanisława Kostki i św. Stanisława, biskupa i męczennika, oraz przekazuję pasterskie błogosławieństwo – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiesław Śmigiel
Administrator Apostolski
Diecezji Płockiej

 1. W ubiegłym tygodniu odbyły się trzy pogrzeby:
  1. Marianny Hanny Jankowskiej – 2 Msze Św. pogrzebowe
  2. Ryszarda Bączka – 19 Mszy Św. pogrzebowych
 2. Tydzień temu na wywóz śmieci z cmentarza zebraliśmy 6237 zł. Bóg zapłać za ofiary.
 3. W czwartek uroczystość Bożego Ciała, będziemy ją przeżywali w następny czwartek:
  1. Trasa: Kościelna, Ofiar Faszyzmu, Osiedlowa, Przasnyska, Kościelna,
  2. Ołtarze:
   1. Chmieleń
   2. Krajewo
   3. Łoje i Zbrochy
   4. Rudno Jeziorowe
  3. Zapraszam wszystkich, a szczególnie asystę procesyjną,
  4. Postarajmy się udekorować nasze domy, zwłaszcza na trasie,
  5. Strażaków bardzo proszę o zapewnienie porządku,
 1. ,,Gość Niedzielny”.
  1. Specjalny 100 stronnicowy dodatek o cudach eucharystycznych w cenie 12 zł.
  2. Co nam dzisiaj mówi historia proroka Elizeusza?
  3. Czy Państwowy Holding Spożywczy pomoże polskim producentom żywności?
  4. Historia wczoraj beatyfikowanych 10 sióstr elżbietanek zamęczonych przez sowieckich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Do końca pozostały przy swoich podopiecznych, choć wiedziały, że grozi to śmiercią.
 2. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure