Intencje w tygodniu 20-26 VI 2022 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 20-26 VI 2022 r.

 

Poniedziałek

godz. 8.00   + Barbara i Jan Kawieccy

godz. 15.00 Poświęcenie pól Chmieleń W.

godz. 17.30 + Helena, Lucjan, Stanisław i Stefan Majkowscy

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

Wtorek

godz. 8.00   + Ewa, Janina i Jan Zdziarscy

godz. 15.00 Poświęcenie pól Wiktorowo

godz. 17.30 + Marianna i Witold (8 r. śm.) Tańscy, dz-wie Tańscy i dz-wie Ejzak

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

Środa

godz. 8.00   O Boże błog. dla Katarzyny Michała i ich dzieci w 20 r. ślubu

godz. 17.30 + R-na  Ładów, Jankowskich, Piotrowskich i Pogodskich

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

godz. 18.00 + Krystyna Radomska – pogrz.

Czwartek

godz. 8.00   + Leszek Obidziński – z okazji Dnia Ojca

godz. 8.30   + Janusz Rutkowski – greg.

godz. 14.00 O błog. Boże dla absolwentów Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej

godz. 17.30 + Czesław Czaplicki

godz. 18.00 W intencji rolników z Krzynowłogi Małej

Piątek

godz. 8.00   + Jan i Marianna Szemplińscy, c.r. Szemplińskich

godz. 9.00   Zakończenie roku szkolnego

godz. 17.00 O błog. Bożę dla ks. Seniora w dniu imienin od Apostolatu Margaretka

godz. 17.30 + Jan i Janina Szczepkowscy

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

Sobota

godz. 8.00   O błog. Boże dla r-ny Szymańskich

godz. 17.30 + Janina Chmielińska – imieninowa

godz. 18.00 O błog. Boże dla Ireny i Zenona w 35 r. ślubu

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

Niedziela

godz. 8.30   + Janusz Rutkowski – greg.

godz. 11.30 + KŻR Chmieleń Wielki

 

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure