Ogłoszenia XIII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne
XIII Niedziela zwykła

26 VI 2022

 1. Dziś w naszej parafii wypada Dzień Eucharystyczny. Czas poświęcony na adorację Najświętszego Sakramentu.
  1. Adoracja między mszami,
  2. Po sumie adoracja Kół Różańcowych,
  3. Każdy z nas jest zaproszony w dowolnym czasie.
  4. Zakończenie o 21 błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.
 2. Jutro o 11.00 w katedrze płockiej nabożeństwo dziękczynne za 15 lat posługi bpa Piotra Libery, po którym będzie okazja do podziękowania. Wszyscy są zaproszeni.
 3. W środę odpust w Rudnie. Suma odpustowa o 12.00.
 4. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Msze Św. o 8.00, 17.30 i 18.00.
 5. Pierwsza sobota miesiąca. Msze Św. o 8.00, 17.30 i 18.00. Po Mszy Św. o 8.00 męski różaniec przy figurce.
 6. W ostatnim czasie zostały poświęcone 2 nowe figurki – na Bystrych i na Chmieleniu.
  1. Jeszcze raz bardzo dziękuję wykonawcom,
  2. Jest jeden krzyż możliwy do ponownego wykorzystania.
 7. Gość Niedzielny
  1. O nowym przedmiocie szkolnym „Historia i teraźniejszość”,
  2. Co można zrobić aby pokonać inflację?
  3. O przekazywaniu wiary w rodzinie.
 8. Intencje
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure