Intencje w tygodniu 27 VI – 3 VII 2022 r.

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 27 VI – 3 VII 2022 r.

 

Poniedziałek

godz. 8.00   + Zenobia i Henryk Janowscy, Tadeusz Czaplicki

godz. 17.30 + Maria i Paweł Pszczółkowscy

godz. 18.00 O Boże błog. dla Barbary Borowej w 80 r. urodzin od KŻR Borowe

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

Wtorek

godz. 8.00   + Ks. Piotr Urbański – od Łojów i Zbrochów

godz. 15.00 Poświęcenie pól Ostrowe

godz. 17.30 + Paweł Gadomski – imieninowa

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

Środa

godz. 8.00   + Piotr Stanisław Litke – imieninowa

godz. 12.00 ODPUST RUDNO

godz. 17.30 + Krystyna Radomska – pogrz.

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

Czwartek

godz. 8.00   + Piotr Smoliński – imieninowa

godz. 17.30 + Jan Chmieliński, cr. Chmielińskich

godz. 18.00 + Janusz Rutkowski – greg.

godz. 18.00 + Władysława i Otylia Czaplickie

Piątek

godz. 8.00   + Dariusz Jaworski – r. śm.

godz. 17.30 + Anna i Zygmunt Żmijewscy

godz. 18.00 + Halina i Marian Żmijewscy – imieninowa

godz. 18.00 + Jerzy Żebrowski – pogrz.

Sobota

godz. 8.00   + Anna Kimona – pogrz.

godz. 17.30 + Witold Cichowski

godz. 17.30 + Michał Bruździak – pogrz.

godz. 18.00 + Józef Milewski – 6 r. śm.

Niedziela

godz. 8.30   + Zygmunt Roman, cr. Romanów i Leśnikowskich
godz. 11.30 W intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, radia Maryja, Telewizji Trwam, Koła Przyjaciół  Radia Maryja oraz Podwórkowych Kółek Różańcowych

 

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure