Intencje w tygodniu 28 VIII – 3 IX 2023

Intencje Mszy Świętych
w tygodniu 28 VIII – 3 IX 2023

 

           Poniedziałek

godz. 8.00    +  Damian Bugaj – pogrz.

godz. 17.30  + Janina Chmielewska – r. śm.

godz. 18.00  + Alina i Czesław Bober

godz. 18.00 + Henryka i Edmund Purzyccy

 

            Wtorek

godz. 8.00   + Marianna Sękowska – pogrz.

godz. 17.30 + Anna i Romuald Ostrowscy, rodzina Karnickich i Ostrowskich

godz. 18.00 + Witold Kacprzak – pogrz.

 

            Środa

godz. 8.00   + Wiesław Krukowski – pogrz.

godz. 17.30 + Mirosław Jaroszewicz – pogrz.

godz. 18.00 + Jadwiga Rzeżuchowska – pogrz

godz. 18.00  + Tomasz Wójcicki – 1 r. śm.

 

           Czwartek

godz. 8.00   + Krystyna Jastrzębowska – pogrz

godz. 17.30 + Leszek Kołakowski – pogrz.

godz. 18.00 + Kazimierz Bruździak – pogrz.

godz. 18.00 + Tadeusz Smoliński – pogrz.

       

       Piątek

godz. 8.00   + Marianna Sękowska – pogrz.

godz. 17.30  O błog. Boże dla Ewy i Piotra Pszczółkowskich w 20 r . ślubu – intencja od dzieci

godz. 18.00   +  Damian Bugaj – pogrz

godz. 18.00  + Jadwiga Roman – greg. 1 .

           

           Sobota

godz. 8.00   + Witold Kacprzak- pogrz.

godz. 17.30 + Leszek Kołakowski – pogrz.

godz. 17.30 + Jadwiga Roman – greg. 2.

godz. 18.00 + Janina i Konstanty Cichowscy

           

       Niedziela   

godz. 8.30  O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Szemplińskich

godz. 8.30 + Jadwiga Roman – greg. 3.

godz. 11.30 W intencji Ojca św , Ojczyzny , Radia Maryja, Telewizji Trwam , Koła  Przyjaciół Radia Maryja oraz Podwórkowych Kółek Różańcowych.

 

Ogłoszenia XX Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne XX Niedziela zwykła 20 VIII 2023 r.   Pogrzeb + Krystyny Budzickiej. Zostanie odprawionych 6 Mszy św. pogrzebowych. Podziękowanie dla pielgrzymów duchowych. za modlitwę, za pamięć, za wsparcie pielgrzymki pieszej, Podziękowanie za pielgrzymkę do Duczymina. za zaangażowanie w poszczególne zadania, za obecność i modlitwę, W sobotę Uroczystość M. …

Ogłoszenia Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa)

Ogłoszenia parafialne Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) 2 IV 2023 r.   W ubiegłym tygodniu odbył sie pogrzeb + Tadeusza Smolińskiego. Zostanie odprawionych 20 Mszy św. pogrzebowych. Dziękuje strażakom za zabezpieczenie piątkowej Drogi Krzyżowej. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, gdy rozegrały się najświętsze tajemnice naszej wiary. Przeżyjmy dobrze ten czas. Zachowajmy zasady bezpieczeństwa …

Dzień Eucharystyczny

Niedziela 26 VI  2022 8.30          Msza Święta 9.15          Apostolat „Margaretka” 10.30         Kościół Domowy 11.30         Msza Święta 12.15         Adoracja indywidualna 13.00         KŻR Krzynowłoga Mała 14.00         KŻR Wiktorowo 15.00         Męski Różaniec 16.00         KŻR Łanięta 17.00         KŻR Morawy 18.00         Chmieleń Wielki 19.00         Rudno Jeziorowe 20.00         Borowe 21 00 …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure