Intencje w tygodniu 30 V – 5 VI 2022r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH w tygodniu 9 V – 15 V 2022r.                Poniedziałek   godz. 8.00   + Józef Ostrowski – 8 r. śm.                                                                                 godz. 15.00   Poświęcenie pól – Piastowo godz. 17.30 + Marcela Łojewska – pogrz. godz. 18.00 + Aniela i Teodor Bobińscy     …

Rozliczenie 2021

Rozliczenie duszpasterskie za 2021 rok. Chrzty: 33/18 Dzieci do I Komunii: 17/21 Ślubów: 6/17 Pogrzebów: 31/28 Bierzmowania: 61/0 W parafii działają: Rada Duszpasterska, asysta procesyjna, KŻR, KPRM, ministranci, schola parafialna i Ruch Światło-Życie, Kościół Domowy, Koło Charytatywne, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Męski Różaniec, Rozliczenie finansowe za 2021 rok. Uposażenie księdza …

Ogłoszenia Niedziela Św. Rodziny

Ogłoszenia parafialne Niedziela Św. Rodziny 26 XII 2021 r. Podziękowania: Janusz Czaplicki – konstrukcja żłóbka, Młodzież – strojenie kościoła, Orkiestra –za oprawę muzyczną pasterki Dzieci śpiewające przed pasterką Panowie pomagający udzielać Komunię Św. Dziękuję za ofiarę na ogrzewanie kościoła – Kłódki – 200 zł. Ze względu na chorobę ks. Seniora …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure