Ofiary na dekorację Grobu Pańskiego 2021

Ofiary na dekorację Grobu Pańskiego 2021

Wiktorowo 260 zł.

Rudno Kmiece 235 zł.

Marianowo 350 zł.

Kłódki 60 – Karol Ulatowski zł.

Zalesie 100 zł.

Ostrowe 230 zł.

Ul. Przasnyska 140 zł.

Rudno Jeziorowe 500 zł.

Ul. Mławska 120 zł.

Piastowo 420 zł.

Chmieleń Wielki 440 zł.

Ul. Kościelna 190 zł.

Łoje 300 zł.

Ul. Osiedlowa 440 zł.

Goski 140 zł.

Ul. Nadrzeczna 270 zł.

Wierciochy 250 zł.

Morawy Wielkie 205 zł.

Kosiły 310 zł.

Bystre 60 zł.

Ul. Szkolna 310 zł.

Ul. Kościelna od P. Humięckich 210 zł.

Lipińskiego 140 zł.

Krajewo 280 zł.

Łanięta 510 zł.

Razem: 6470 zł.

Back to Top