Rozliczenie 2021

Rozliczenie duszpasterskie za 2021 rok.

 1. Chrzty: 33/18
 2. Dzieci do I Komunii: 17/21
 3. Ślubów: 6/17
 4. Pogrzebów: 31/28
 5. Bierzmowania: 61/0
 6. W parafii działają: Rada Duszpasterska, asysta procesyjna, KŻR, KPRM, ministranci, schola parafialna i Ruch Światło-Życie, Kościół Domowy, Koło Charytatywne, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Męski Różaniec,

Rozliczenie finansowe za 2021 rok.

 1. Uposażenie księdza i pracowników kościelnych: ofiary z racji posług: chrzest, ślub, pogrzeb + Msze Święte (ksiądz)
 2. Dochody parafii: ofiary składane na tacę, opłaty cmentarne + inne dobrowolne ofiary, np. składki na prace parafialne, na ogrzewanie, na śmieci, itp. Są one wpisane podobnie jak wydatki do księgi kasowej. Księga jest do wglądu członków Rady Parafialnej.
 3. W okresie od 1 I do 31 XII do kasy parafialnej:
  Wpłynęło 331 087,96 zł
  Wydatki wyniosły: 261 315,80
  zł.
  Saldo roczne: 69 772,16  zł.
 4. Wpływy:
  1. Dotacje od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków – 126 971 zł.
  2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 23 000 zł.
  3. Taca i ofiary indywidualne 94 844,47
  4. Ofiary z kolędy 58 325 zł.
  5. Ofiary na ogrzewanie 9 580 zł.
 5. Wydatki:
  1. Olej opałowy 11 423 zł.
  2. Energia elektryczna 4 680 zł.
  3. Instalacja fotowoltaiczna 33 111 zł.
  4. Wywóz śmieci 12 433 zł.
  5. Przegląd budowlany 886 zł.
  6. Pomoc charytatywna 4 500 zł.
  7. Inwentarz kościelny 8 900 zł.
  8. Na cele Diecezjalne i ogólnokościelne 10 113 zł.
 6. Remonty:
  1. Konserwacja Rzeźb 26 971,44 zł.
  2. Renowacja Ołtarza bocznego (etap I) 127 975,35 zł.
  3. Renowacja obrazu Św. Mikołaja 23 000 zł.
  4. Bieżące naprawy i remonty 10 621 zł.
 7. Stan kasy parafialnej na 31 XII 2021 wynosi: 263 102,15 zł.
 8. Wszystko, co udało się zrobić pod względem materialnym jest owocem Waszej ofiarności, za którą bardzo serdecznie dziękuję.
Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure