Ogłoszenia parafialne XXIII Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne XXIII Niedziela zwykła 4 IX 2022   W tym tygodniu odbyły się pogrzeby + Elżbiety Jelińskiej, + Tomasz Wójcickiego. Zostanie odprawionych 27 Mszy św. pogrzebowych. Dziś I niedziela miesiąca: Po sumie adoracja i procesja eucharystyczna, na sumie poświęcenie przyborów szkolnych dzieciom z klasy I. Przeżywamy kolejny Tydzień Wychowania. …

Intencje w tygodniu 29 VIII – 4 IX 2022 r.

Intencje Mszy Świętych w tygodniu 29 VIII – 4 IX 2022 r.             Poniedziałek godz. 8.00      + Michał Bruździak – pogrz. godz. 17.30   O zdrowie dla Aliny Roman godz. 18.00   + Barbara Kuberska Wtorek godz. 8.00      + Zofia Markowska – pogrz. godz. 17.30   O szczęśliwą operację dla Małgorzaty Olszewskiej godz. …

Ogłoszenia XXI Niedziela zwykła

Ogłoszenia parafialne XXI Niedziela zwykła 21 VIII 2022   Dziękuję wczorajszym nowożeńcom za kwiaty do kościoła. Podziękowania: Ks. Seniorowi, Prowadzącym Apele dla pielgrzymów duchowych, Zaangażowanych w pielgrzymkę do Duczymina, Uroczystości komunijne w przyszłym roku w niedzielę 21 maja 2023 roku. Zwracamy się z serdeczną pros ą o ·finansowe wsparcie dla …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure