Ogłoszenia parafialne Niedziela Męki Pańskiej

Ogłoszenia parafialne Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) 10 IV 2022 r.   W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb + Józefa Nadrowskiego. Zostanie odprawionych 40 Mszy św. pogrzebowych. Dziękuję panom z Męskiego Różańca za odnowienie bocznego przedsionka naszego kościoła. Mirosław Chmieliński, Łukasz Ostrowski, Jan Wywigacz. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, gdy rozegrały się najświętsze …

Intencje w tygodniu 11-17 IV 2022 r.

Intencje Mszy Świętych w tygodniu 11-17 IV 2022 r.   Poniedziałek godz. 8.00          + Jadwiga Kuczborska –pogrz. godz. 15.30        + Maria Bugaj – pogrz. godz. 15.30         + Danuta Wójcicka –pogrz. godz. 16.00        + Marcela Łojewska –pogrz. godz. 16.00         + Władysław i Sabina Kwiatkowscy            Wtorek godz. 8.00          …

Ogłoszenia parafialne III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne III Niedziela Wielkiego Postu 20 III 2022 r. W Wielkim Poście: Droga Krzyżowa – piątek 16.30 Gorzkie Żale – niedziele po sumie Zachowajmy pokutny charakter tego okresu Są jeszcze w zakrystii baranki wielkanocne Caritasu po 6 zł. Od 25 III będziemy przezywali rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi znany nam …

Intencje w tygodniu 21-27 III 2022 r.

Intencje Mszy Świętych w tygodniu 21-27 III 2022 r.          Poniedziałek godz. 8.00          + Ewa, Jan i Janina Zdziarscy godz. 15.30        + ks. Józef Szczeciński – od parafian z Gąbina godz. 16.00        + Adam Zbrzeźniak          Wtorek godz. 8.00          + Anna Kimona – pogrz. godz. 15.30        + Kazimierz …

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure